تقدیر معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه از کارمند نیکوکار سرای دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد، دکتر ابوالفضل غفاری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد از خانم برجی کارمند خدمات فاز 2 سرای دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد که در حین رسیدگی به انجام وظایف روزانه، تعدادی دلار به ارزش 300 میلیون ریال در راهرو فاز 2 سرای دانشجویی پیدا نمود و با مراجعه به سرپرستی خوابگاه و اعلام پیدا نمودن این دلارها نشان داد که امانت داری یکی از خصوصیات کارکنان سراهای دانشجویی دانشگاه می باشد، تقدیر نمود.

خانم برجی در گفتگو با خبرنگار معاونت گفت: ما به دلیل انجام وظیفه در سراهای دانشجویی دانشگاه امانتدار دانشجویان هستیم و با توجه به اینکه دانشجویان به ما اطمینان کامل دارند، باید کاری کنیم که این اطمینان برای همیشه باقی بماند.

لازم به ذکر است مدتی قبل، دکتر زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز، از خانم برجی به دلیل وظیفه‌شناسی و رضایت دانشجویان از ایشان، تقدیر به عمل آورد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه