تقدیر از همکاران بازنشسته دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ارسال شده در تاریخ :

بنا به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 
مراسم تجلیل از سی سال خدمت صادقانه همکاران غلامرضا محمدزاده شریف  کارشناس گروه علوم
تربیتی و ربابه قرایی کارشناس کتابخانه دانشکده ظهر روز دوشنبه 29
آذر 1395 ساعت 12 در محل اتاق شورای شماره دو دانشکده با حضور مدیریت دانشکده،
اساتید و کارکنان شاغل و بازنشسته دانشکده  برگزار شد
.


دکتر سیدامیر امین یزدی رییس دانشکده بازنشسگی را فصل نوینی از زندگی برای همکاران بیان نمودند و صمیمانه از
خومات همکاران بازنشسته تقدیر نمودند. در این جلسه دکتر کارشکی، دکتر آهنچیان،
دکتر سعیدی رضوانی، دکتر غفاری و دکتر پریرخ، دکتر جاویدی، دکتر عباسی و
مینا طلاکوب  هر کدام کوتاه در اهمیت بازنشستگی و خصوصیات اخلاقی این دو
همکار صحبت کردند
.


در پایان
هدایایی از طرف دانشکده و کارکنان با همکاران بازنشسته  اهدا شد
.


a001


a002


آخرین اخبار