تقدیر از نماینده برتر دانشگاه فردوسی مشهد در سامانه همانند جو

ارسال شده در تاریخ :

 خانم فاطمه ذاکری فرد، کارشناس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از سوی رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به عنوان نماینده شایسته سامانه همانند جو در سال 1401 مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخشی از این تقدیر نامه آمده است:

با توجه به تلاش ها وخدمات شایسته سرکار عالی و نقش فعال و برجسته ای که در راستای پیشبرد قانون پیشگیری ومقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، در همکاری موثر با سامانه همانند جو انجام داده اید، این تقدیر نامه به پاس قدردانی از تلاش های شما در اجرای بهینه امور دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تقدیم می گردد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه