تقدیر از معاونین آموزشی برتر در هفته سرآمدی آموزش

ارسال شده در تاریخ :

شورای آموزشی دانشگاه با حضور اعضا روز یکشنبه مورخ 11 خرداد 1399 در محل سالن شورای سازمان مرکزی تشکیل  و پس از بحث و بررسی در خصوص نحوه ی پایان رساندن نیمسال جاری و تقویم آموزشی سال تحصیلی 1399-1400، از دکتر محمد ایزدیارمعاون آموزشی دانشکده علوم، دکتر حسن بهزادی معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دکتر سیدهادی زرقانی معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر مهران کدخدایان معاون آموزشی دانشکده مهندسی به عنوان معاونان آموزشی دانشکده های برتر در هفته سرآمدی آموزش با اهدای لوح، تقدیر شد.

همچنین دکتر رضا پیش قدم معاون آموزشی دانشگاه از زحمات دکتر سعید ابریشمی بابت داشتن مدیریت مؤثر در آموزش مجازی تقدیر به عمل آورد.

99031105

99031103

99031104

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه