تقدیر از اعضای سابق هیئت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در نشست هیئت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد که با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه، دکتر پیش قدم معاون آموزشی دانشگاه و اعضای هیئت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد، به منظور بررسی پرونده اعضای هیئت علمی و ارتقای آنان در شامگاه شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ برگزار شد، از اعضای سابق این هیئت، همچنین اعضای کمیسیون های تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر شد.

دکتر محمدکافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این نشت اظهار نمود: این نشست به منظور تقدیر از زحمات شما است که هیئت ممیزه دانشگاه توانست در مدت حضور شما ۲۶۱ پرونده ارتقا را بررسی کند و تعداد پرونده های بررسی شده نشاندهنده این است که هیئت ممیزه دانشگاه درمدت حضور شما رویکرد خوبی داشته است .

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در پایان سخنان خود اظهار داشت: دانشگاه فردوسی مشهد با تلاش شما در مسیر خود به پیش میرود.

لازم به ذکر است پس از ارائه گزارش کوتاه دکتر پیش قدم معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ازعملکرد هیئت ممیزه دانشگاه، از اعضای سابق این هیئت همچنین اعضای کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر شد.

 

taghdeer9710212

آخرین اخبار