تقدیر ازقهرمانان هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مراسم
تقدیر از ازقهرمانان هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه
فردوسی مشهد در روز دوشنبه 16 اسفند ماه 95 با حضور مسئولان دانشگاه و دانشکده
علوم ورزشی و کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در تالار فارابی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر
باباخانی معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد در این مراسم ضمن اهمیت ورزشی برای تندرستی دانشگاهیان
دانشگاه فردوسی مشهد به برنامه های دانشگاه برای تقویت ورزش در دانشگاه اشاره نمود
و اظهار داشت در سیستم ارزیابی کارکنان گزینه ای هم برای کارکنانی که در امر ورزش دارای مدال باشند در
نظر گرفته شده است .


دکتر
زارعی معاون فنی ورزشی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد نیز ضمن عرض خیر مقدم به حاضران گزارشی از برنامه ها
و مسابقات اجرا شده و چیدمان تیم های ورزشی در دو گروه خانمها و آقایان همچنین
نحوه برگزاری مسابقات تیمی و انفرادی در هشتمین
جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه نمود.


خانم
دکتر میرزازاده معاون مدیریت تربیت بدنی
دانشگاه فردوسی مشهد نیز گزارشی از نهضت داوطلبان دانشگاه فردوسی مشهد و حضور موثر
آنان در برگزاری سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور که در
تابستان امسال در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اشاره نمود و اظهارداشت پس از
حضور موثر داوطلبان در این نهضت قرار شد پایگاه دائمی نهضت داوطلبی در دانشگاه
فردوسی مشهد ایجاد گردد.


در
ادامه این مراسم توسط دکتر طاهری رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد بااهدای
لوح تقدیر از زحمات دکتر باباخانی معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر
انصاری مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد قدردانی به عمل امد و سپس از برگزیدگان مسابقات هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان و
اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.


لازم
به ذکر است در این مراسم از  10 نفر از مسئولان کمیته های مختلف نهضت داوطلبی در
دانشگاه که در برگزاری سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور حضور
داشتند تقدیر شد.600309


600305


600307


600308


600310


600315600311


600312


600313


600314600317


.
برای مشاهده نتایج
مسابقات جشنواره ورزشی کارکنان برادران و خواهران روی فایل زیر  کلیک کنید

آخرین اخبار