300 درخواست اعضای هیأت علمی متقاضی ترفیع، مورد بررسی و تصمیم قرار گرفت

ارسال شده در تاریخ :

جلسات کمیته ترفیع دانشگاه در روزهای سیزدهم و چهاردهم دی‌ماه، در معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسات که در ادامه بررسی های کارشناسی برگزار شد، تمامی 300 درخواست اعضای هیأت‌علمی متقاضی ترفیع مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

 همچنین مبتنی بر دستورالعمل فوق العاده جهش علمی براساس عملکرد، درصد جهش علمی همه ی اعضای هیأت‌علمی تعیین شد.

شایان ذکر است احکام جدید در هفته جاری صادر خواهند شد.

 

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه