تشریح طرح ساماندهی تردد خودرو و پیش نویس قرارداد الیت

ارسال شده در تاریخ :

در راستای عمل به بندهای 1، 3 و 4 مرامنامۀ دانشگاه سبز که شامل افزایش مشارکت، شفافیت و پاسخگویی است، با اخذ موافقت رئیس دانشگاه، جهت رفع ابهامات احتمالی و نیز دریافت نظرات و پیشنهادات دانشگاهیان عزیز، قبل از تصویب نهایی قرارداد طرح ساماندهی تردد خودرو در کمیتۀ مدیریت ترافیک و هیأت رئیسۀ دانشگاه، پیش‌نویس قرارداد مذکور منتشر شده و در دسترس دانشگاهیان عزیز قرار می‌گیرد و بازخوردهای آن در کمیتۀ مدیریت ترافیک دانشگاه سبز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را ظرف مدت یک هفته (تا پایان وقت اداری دوشنبه 99/07/07) از طریق اتوماسیون و یا آیدی دانشگاه سبز به آدرس green_fum  ارسال فرمایید.

مشاهده و مطالعه پیش نویس قرارداد الیت

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه