تسهیلات طرح خوشه‌بندی شهاب

ارسال شده در تاریخ :

گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر ( شهاب ) دانشگاه فردوسی مشهد باهدف ایجاد فضای مناسب جهت بروز و ظهور استعدادهای دانشجویان و بهره‌مندی از این استعدادها مطابق با جایگاه شایسته آن‌ها تشکیل گردیده است.

روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد جهت بهره برداری دانشجویان محترم دانشگاه از تسهیلات این طرح،  موارد مورد نظر را در ذیل درج نموده است:


الف تسهیلات خوشه 1، 2 و 3 چیست؟

1-شرکت دانشجویان در کارگاه‌های آموزشی

یک‌بار در طول دوره یک‌ساله ‏طرح خوشه‌بندی شهاب

 خوشه 1: کارشناسی(400 هزار تومان)، کارشناسی ارشد (500 هزار تومان)، دکتری حرفه‌ای (500 هزار تومان) و دکتری تخصصی (600 هزار تومان) خوشه 2: کارشناسی(300 هزار تومان)، کارشناسی ارشد (400 هزار تومان)، دکتری حرفه‌ای (400 هزار تومان) و دکتری تخصصی (500 هزار تومان) خوشه 3: کارشناسی(200 هزار تومان)، کارشناسی ارشد (300 هزار تومان)، دکتری حرفه‌ای (300 هزار تومان) و دکتری تخصصی (400 هزار تومان)

2-ارائه سخنرانی در همایش/کنگره معتبر داخلی

یک‌بار در طول دوره یک‌ساله ‏طرح خوشه‌بندی شهاب

 خوشه 1: کارشناسی(400 هزار تومان)، کارشناسی ارشد (500 هزار تومان)، دکتری حرفه‌ای (500 هزار تومان) و دکتری تخصصی (600 هزار تومان) خوشه 2: کارشناسی(300 هزار تومان)، کارشناسی ارشد (400 هزار تومان)، دکتری حرفه‌ای (400 هزار تومان) و دکتری تخصصی (500 هزار تومان) خوشه 3: کارشناسی(200 هزار تومان)، کارشناسی ارشد (300 هزار تومان)، دکتری حرفه‌ای (300 هزار تومان) و دکتری تخصصی (400 هزار تومان)

3-حمایت و ترغیب دانشجویان برای برگزاری برنامه‌های تخصصی

حمایت و ترغیب دانشجویان برای برگزاری برنامه‏های تخصصی پرورش استعدادهای خاص علمی، ورزشی، هنری و فرهنگی تحت سرپرستی اعضای هیئت‌علمی    تعرفه این بند حداکثر تا سقف 4 میلیون تومان می‏باشد که متناسب با نوع برنامه، جامعه هدف و نتایج آن پس از تائید شورای مرکزی شهاب(فرم تائید اولیه شهاب) به دانشجوی مجری تعلق خواهد پذیرفت. نکته: در این بند دانشجویان بنا بر توانمندی‏های خود و با تائید یکی از اعضای هیئت‌علمی  برنامه‏ای تخصصی را برای پرورش استعدادهای خاص در قالب فرم تائید اولیه شهاب، پیشنهاد می‏دهد. جامعه هدف در این برنامه می‏تواند دانشجویان خوشه‌های پایین‏تر نسبت به خوشه‏ی دانشجوی مجری یا سایر دانشجویان مستعد بوده و هدف برنامه ارتقا سطح و پرورش استعدادهای خاص در حوزه‌های مختلف باشد.

4-حمایت از ارائه برنامه‌های توانمندسازی توسط دانشجویان

حمایت از ارائه برنامه‏های توانمندسازی توسط دانشجویان طرح خوشه‏بندی شهاب با هماهنگی معاونت آموزشی دانشکده و تائید شورای مرکزی شهاب و تعیین ناظر.  لازم به ذکر است برنامه مذکور نباید قالب کارگاهی داشته باشد و نوآوری شرط اصلی ارائه برنامه می‏باشد. تا سقف 2 میلیون تومان

5-حمایت از ارائه برنامه‌های سخنرانی به سبک TED

حمایت از ارائه سخنرانی‏های علمی به سبک TED توسط دانشجویان طرح خوشه‏بندی شهاب (مطابق با هزینه‏های شرکت در همایش‏های علمی با سخنرانی) با تائید معاونت آموزشی دانشکده و شورای شهاب

6-تمدید اضافه بر سنوات مجاز خوابگاه‌های متأهلین

دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه متأهلین در صورت پذیرش در طرح خوشه‌بندی می‏توانند با شرایط زیر اضافه بر سنوات مجاز از تسهیلات خوابگاه استفاده نمایند. خوشه 1: تمدید 3 نیمسال تحصیلی اضافه بر سنوات مجاز خوشه 2: تمدید 2 نیمسال تحصیلی اضافه بر سنوات مجاز خوشه 3: تمدید 1 نیمسال تحصیلی اضافه بر سنوات مجاز

7-تسهیلات استفاده از فرصت مطالعاتی

 در راستای حمایت از فعالیت‏های دانشجویان در حوزه‏های بین‏المللی و انتقال تجربیات آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز معتبر علمی خارج از کشور، تسهیلات حمایت از دوره‏های فرصت مطالعاتی دانشجویان طرح خوشه‏بندی شهاب، با ارائه سخنرانی آموزشی، طبق مصوبه شورای شهاب اختصاص داده‌شده است. مبلغ حمایت از دانشجویان دکتری  تخصصی: خوشه 1 تا مبلغ 2 میلیون تومان، خوشه2 تا مبلغ 1 میلیون و 500 هزار تومان و خوشه 3 تا مبلغ 1 میلیون می‏باشد.

ب) مراحل ثبت  درخواست تسهیلات   1-  درخواست دانشجو: تکمیل مدارک مورد نیاز (موجود در سایتvpap.um.ac.ir) 2- تایید مدارک توسط کارشناس شهاب 3- تائید و امضا مدیر شهاب 4- تائید و امضا معاونت آموزشی دانشگاه 5- امضا کاربرگ مالی توسط دانشجو 6- تحویل حسابداری (دریافت کد پیگیری)

ج) مدارک موردنیاز جهت  استفاده از تسهیلات   1- مدارک موردنیاز برای کارگاه‏های آموزشی معتبر داخلی تکمیل فرم درخواست بسته تشویقی، نامه تائید استاد راهنما ( با ذکر موارد، ارائه به‌صورت سخنرانی و در راستای پایان‌نامه بودن مقاله)، اصل و تصویر گواهی شرکت در کارگاه، مدارک مثبت مالی 2- مدارک موردنیاز برای حمایت از ارائه سخنرانی در همایش/کنگره‏های معتبر داخلی  تکمیل فرم درخواست بسته تشویقی، نامه تائید استاد راهنما ( با ذکر موارد، ارائه به‌صورت سخنرانی و در راستای پایان‌نامه بودن مقاله)، اصل و تصویر گواهی شرکت که نوع ارائه به‌صورت سخنرانی در آن مشخص‌شده باشد، مدارک مثبت مالی 3- مدارک موردنیاز برای برگزاری برنامه‏های تخصصی توانمندسازی و پرورش استعدادهای خاص علمی، ورزشی، هنری و فرهنگی تحت سرپرستی اعضای هیئت‌علمی تکمیل فرم درخواست بسته تشویقی، تکمیل فرم تائید اولیه شهاب که در آن برنامه به‌صورت کامل معرفی گردیده است، نامه تائید عضو هیئت‌علمی به‌عنوان سرپرست برنامه 4- مدارک موردنیاز برای فرصت‌های مطالعاتی 1) ارائه کاربرگ استفاده از فرصت مطالعاتی خارج کشور( فرم 101) به‌صورت تکمیل‌شده به همراه فرم تعیین رتبه دانشگاه مقصد 2) تکمیل فرم ارائه سخنرانی انتقال تجربیات آموزشی دوره فرصت مطالعاتی توسط دانشجو با تائید استاد راهنما 3) مدارک مربوط به خوشه‎بندی و مستندات مالی

 

به‌زودی مراحل ثبت درخواست و فرایند بررسی مدارک از طریق پرتال دانشجویی امکان‌پذیر خواهد بود

آخرین اخبار