تدریس پژوهشگر آکادمی علوم اتریش در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر برونو دی نیکلا پژوهشگر مرکز ایران‌شناسی در آکادمی علوم اتریش به مدت دو هفته 4 جلسه به‌عنوان مدرس همکار در تدریس تاریخ تمدن و فرهنگ ایران در دوره مغول و ایلخانان دوره کارشناسی ارشد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد حضور یافت.

بر اساس پیشنهاد دکتر جواد عباسی معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و عضو هیئت‌علمی گروه تاریخ و پیگیری دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، دکتر برونو دی نیکلا پژوهشگر مرکز ایران‌شناسی در آکادمی علوم اتریش به مدت دو هفته 4 جلسه به‌عنوان مدرس همکار در تدریس تاریخ تمدن و فرهنگ ایران در دوره مغول و ایلخانان دوره کارشناسی ارشد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی حضور یافت.

همچنین ایشان سخنرانی خود را با موضوع گرایش‌های جدید در مطالعات تاریخ دوره مغول و ایلخانی  در روز دوشنبه  14 آبان ماه 1397 از  ساعت 12 در تالار رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارائه کرد و در ادامه سخنرانی ایشان  از کتاب جدید وی با عنوان زنان در ایران عهد مغول به زبان انگلیسی رونمایی شد. لازم به یادآوری است که این کتاب اخیراً در سفارت ایران در انگلستان نیز موردتقدیر قرار گرفت.

دکتر دی نیکلا ضمن بازدید از مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و مدیریت دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه در مورد زمینه‌های همکاری مرکز ایران‌شناسی آکادمی علوم اتریش با دانشگاه فردوسی مشهد گفتگو کرد.

841230

841231

آخرین اخبار