تاسیس دکتری مشترک ادبیات تطبیقی فارسی و فرانسوی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه سوربن نوول فرانسه

ارسال شده در تاریخ :

همزمان با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در پاریس جهت شرکت در نشست همکاریهای علمی ایران و فرانسه ، به دعوت رئیس دانشگاه سوربن نوول، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از این دانشگاه بازید و تفاهم نامه تاسیس دکتری مشترک ادبیات تطبیقی فارسی و فرانسوی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه سوربن نوول فرانسه به امضای طرفین رسید.

در مذاکراتی که پیرامون این تفاهم نامه بین رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با  همراهی دکتر فارسیان با رئیس دانشگاه سوربن نوول فرانسه انجام شد، قرار شد دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه سوربن نوول فرانسه نسبت به ایجاد دکتری ادبیات تطبیقی (فرانسه - فارسی) اقدام کنند.

دانشجویان پذیرفته شده در این دوره مشترک (کوتوتل) باید نیمی از واحدهای درسی و دوره تحقیقاتی خود را در دانشگاه سوربن و زیر نظر اساتید این دانشگاه بگذرانند و نیمه دیگر را در دانشگاه فردوسی مشهد خواهند گذراند. در پایان این دوره نیز یک جلسه دفاع در مشهد یا پاریس و با ترکیب هیات داوران ایرانی – فرانسوی تشکیل خواهد شد و فارغ التحصیلان از هر دو دانشگاه مدرک تحصیلی دریافت خواهند نمود.

در حاشیه این نشست که معاون بین الملل و معاون آموزشی دانشگاه سوربن نوول نیز حضور داشت، بر گسترش همکاریهای بین المللی علمی بین دو دانشگاه از جمله تبادل استاد و دانشجو و نیز برگزاری همایش ها و نشست های علمی مشترک تاکید گردید.

faranc597

آخرین اخبار