بورسیه فرصت مطالعاتی دکتری از موسسه Orient-Institut Istanbul

ارسال شده در تاریخ :

بورسیه فرصت مطالعاتی دکتری از موسسه Orient-Institut Istanbul  تا سقف ده ماه برای دانشجویان دکتری ایجاد شده است.  مدارک موردنیاز، زمان، مکان،  پژوهش های شامل این بورسیه و... در فایل پیوست موجود می باشد. آخرین مهلت ارسال مدارک، 20 سپتامبر 2021 است.

مشاهده فایل بورسیه فرصت مطالعاتی

1400061101

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه