بزرگداشت روز معلم در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه مراسمی در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد جهت گرامیداشت هفته معلم برگزار شد.

با توجه به این که یکی از اصلی ترین فعالیتهای کتابداران همکاری در آموزش کاربران است، شاغلین در این حرفه نیز به نوعی وظیفه خطیر معلمی را بر عهده دارند. در این مراسم مسئولین بخش های مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی به نمایندگی از کلیه کارکنان، به صورت نمادین از مدیر این مرکز به عنوان یکی از کتابداران شاغل در دانشگاه تقدیر کردند.

در حال حاضر مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با داشتن بدنه کارشناسی مؤثر و با برگزاری دوره های آموزشی متنوع و کاربردی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه دارد.

آخرین اخبار