برگزیده شدن پروپوزال پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد در رقابت بین المللی چالش های جهانی در اقتصاد و علوم کامپیوتر

ارسال شده در تاریخ :

پروپوزال پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان «کار بهتر را عالی انجام دادن: طراحی بازاری برای تخصیص کمک های خیریه» در رقابت بین المللی «چالش های جهانی در اقتصاد و علوم کامپیوتر» به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد.

گروه ویژه تخصصی  در اقتصاد و محاسبه (SIGECOM) یکی از زیرگروه های پژوهشی تخصصی (Special Interest Group) انجمن سازواره رایانشی (ACM) است که به طور کلی پژوهشهای بین اقتصاد و علوم کامپیوتر را ترغیب می کند. این گروه همچنین هر سال فراخوانی برای حمایت از تحقیقات در مورد مسائل مهم نظری جدید در اقتصاد و علوم کامپیوتر با پشتیبانی از محققان نوظهور و تحقیقات مقدماتی با منافع گسترده اجتماعی دارد. این فراخوان با عنوان چالش های جهانی در در حوزه بین رشته ای اقتصاد و علوم کامپیوتر (Global Challenges in Economics and Computation)، 150 هزار دلار بودجه پژوهشی، با پشتیبانی مالی فیس بوک، برای محققان مشتاق برای استفاده از پژوهشها در اقتصاد و علوم کامپیوتر برای کمک به دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) فراهم می کند به طوری که ایده های پیشنهادی بر یک یا چند کشور با درآمد  متوسط یا کم تأثیر مثبت داشته باشد.

پروپوزال ارسال شده دو نفر از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر رسول رمضانیان و دکتر مهدی فیضی، به همراه دکتر بتینا کلاوس از دانشگاه لوزان سوئیس با عنوان «کار بهتر را عالی انجام دادن: طراحی بازاری برای تخصیص کمک های خیریه» یکی از برندگان این فراخوان در رقابتی بین المللی با ده ها پروپوزال ارسال شده از کشورهای مختلف و دانشگاه های معتبر بود. آنها در این پروپوزال به این مسئله مهم پرداختند که موثر بودن نوع دوستی از منظر فردی ضرورتا به معنای موثر بودن از منظر جمعی نیست و ناهماهنگی بین خیرین می تواند کمک ها را به طور ناکارآمدی بین نیازمندان توزیع کند. در این پروپوزال از ایده های حوزه طراحی بازار (Market Design) برای حل این مسئله استفاده شده است به طور که تخصیص نهائی نه تنها کارآمد بلکه منصفانه باشد.

بر اساس مکانیسم پیشنهاد شده در این پروپوزال برای تخصیص بهینه کمک های خیریه در درازمدت، پژوهشگران دانشگاه فردوسی قصد دارند چگونگی طراحی یک قرارداد هوشمند کمک (donation smart contract) را روی بلاک چین بررسی کنند. مزیت این روش این است که اساسا نیازی به درگیری شخص ثالث برای تخصیص نیست و خود قرارداد بین خیرین به طور هوشمند تخصیص را انجام می دهد. به این ترتیب دغدغه فساد و پول شویی نیز که در کارهای خیریه جدی است از بین می رود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه