برگزاری کرسی نظریه پردازی سازو کار فهم متون قدسی از منظر هرمنوتیک در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

کرسی نظریه پردازی سازو کار فهم متون قدسی از منظر هرمنوتیک به همت بسیج اساتید دانشگاه و با همکاری گروه فلسفه وحکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در سالن کنفراس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه  فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه دکتر عباس جوارشکیان دانشیار و مدیر گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد به ارائه نظریه خود مستخرج از کتاب "امامت، سر خاتمیت" پرداخت.

در ادامه دکتر عابدی سرآسیا استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و دکتر وطن دوست استادیار گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اساتید نقد کننده به طرح دیدگاههای انتقادی خود پرداختند. سپس اساتید حاضر در جلسه نظرات و سوالات خود را مطرح کردند که دکتر جوارشکیان توضیحاتی در حوزه نقدها و سوالات مطرح شده ارائه کرد.

در پایان این نشست نیز دکتر سید حسین سید موسوی مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر علمی این نشست اعلام کرد: نشست بعدی با موضوع چالش های پیش روی سیاستهای جمعیتی توسط اندیشکده مطالعات راهبردی جمعیت در هفته آینده برگزار می شود.

korsi9791

آخرین اخبار