برگزاری کارگاه شبکه تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان‌های خراسان رضوی و شمالی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

اولین جلسه کارگاه ویژه اعضای تخصصی شبکه تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان‌های خراسان رضوی و شمالی در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد.

در این جلسه که روز چهارشنبه مورخ 9 آبان 97 توسط مرکز نظارت و ارزیابی آموزش کشور برگزار شد، دکتر جعفری ثانی ضمن خوشامدگویی به اعضا، بیاناتی در خصوص ضرورت تحول بنیادی در آموزش عالی در فرایند یاددهی و یادگیری اشاره و بر ضرورت تداوم شبکه تضمین کیفیت تأکید کرد.

دکتر محمدرضا نیستانی معاون مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور نیز به‌ضرورت شکل‌گیری شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی کشور با رویکرد جدید اشاره و متذکر شد در این رویکرد گفتمان مشترک نقش مهمی ایفا می¬کند و باید در حوزه تضمین کیفیت آموزش عالی جامعه‌پذیری صورت گیرد.

وی با اشاره به عناصر شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی که شامل مرکز نظارت، ارزیابی آموزش عالی وزارت متبوع هیئت‌های ناتک علوم، تحقیقات و فناوری استان‌ها و مدیران دفاتر ناتک دانشگاه می‌باشد، بر فقر منابع انسانی مؤثر و همچنین فقدان شبکه کارآمد به‌عنوان نقطه‌ضعف نظام آموزش عالی و استفاده مؤثر از این شبکه تأکید کرد.

دکتر نیستانی بر ویژگی‌ها و خصوصیات افراد و منابع انسانی شبکه، همچون داشتن دانش درباره ارزیابی و مسئولیت‌پذیری در مطالعه در این زمینه و همچنین باور به ارزیابی درونی و تأثیر آن اشاره و تأکید کرد؛ هدف اصلی این شبکه برنامه محور شدن گروه‌های آموزشی است چون برخی از گروه‌ها همچون مدرسه اداره می‌شوند.

معاون مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور به نقش رؤسای دانشگاه‌ها و حمایت از این شبکه اشاره و یادآور شد رؤسای دانشگاه‌ها لازم است در اولین کارگاه حضورداشته باشند. این ضرورت باعث خواهد شد رئیس دانشگاه هم خودش برنامه داشته باشد و هم از مدیر گروه‌ها بخواهد تا برنامه محور باشند.

در ادامه دکتر عباسی دبیر هیئت ناتک خراسان شمالی، به خروجی بعد از اجرای ارزیابی درونی و بهبود تضمین کیفیت اشاره و تأکید کرد باید ارزیابی درونی و بهبود تضمین کیفیت در گروه آموزشی خروجی ملموس داشته باشد و رئیس دانشگاه در انتخاب مدیران گروه و ابلاغیه حکم انتصاب آنان بر این مهم تأکید کند. در این جلسه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بجنورد آقایان دکتر نودهی مدیر گروه ریاضی و دکتر کریمی مدیر گروه صنایع دانشگاه بجنورد و خانم دکتر قلعه‌نویی مدیر گروه فیزیک دانشگاه کوثر درزمینهٔ ارزیابی درون‌گروهی و بهبود تضمین کیفیت در گروه آموزشی بیاناتی ارائه کردند.

841177

841178

841179

آخرین اخبار