برگزاری کارگاه الگوی مفهومی آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، کارگاه الگوی مفهومی آموزش ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد روز سه‌شنبه 11 تیرماه 1398  برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور دکتر پیش‌قدم معاون آموزشی دانشگاه و سایر مدیران این معاونت همچنین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، پس از خیرمقدم دکتر میرزا وزیری رئیس کالج، دکتر پیش‌قدم معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد الگوی مفهومی آموزش و هدف از برگزاری این کارگاه که بر اساس این الگو برگزار می شود را برای اعضای حاضر در جلسه بازگو نمود.

دکتر پیش‌قدم افزود: هدف از تهیه این الگو، هدفمندسازی فعالیت‌های آموزشی همسو با مبانی اساسی نظام تعلیم و تربیت می‌باشد. این الگو به‌مثابه نقشه راهی است که مسیر حرکت کنشگران عرصه آموزش را مشخص می‌سازد. باید خاطرنشان کرد که آموزش، مفهومی فراتر از انتقال صرف مطالب درسی دارد. وظیفه استادان، افزون بر انتقال مفاهیم علمی، ایجاد و تقویت شایستگی‌های گوناگون در دانشجویان برای زندگی بهتر در جامعه می‌باشد که الگوی مفهومی آموزش بر اساس ساختار مغز تهیه‌شده است و به‌مثابه نقشه راهی می‌باشد که آموزش قرار است در آن مسیر حرکت کند.

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: این کارگاه آموزشی تلاش دارد ‌شایستگی‌ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه را در تدوین و اجرای برنامه‌های درسی، طرح درس، سنجش و ارزیابی دانشجویان، تهیه و تدوین پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویی، برنامه‌های توانمندسازی استادان، ارزشیابی استادان، فعالیت‌های فوق‌برنامه و مراکز رشد و کار‌‌‌آفرینی را عملیاتی نماید.

این کارگاه در روزهای سه‌شنبه 11 و چهارشنبه 12 تیرماه 1398 برگزار می‌شود که در روز سه‌شنبه کارگاه‌های تفکر خلاق، تفکر انتقادی تفکر سیستمی، تفکر آینده‌نگر و در روز چهارشنبه کارگاه‌های تفکر درباره آموزش به سبک فیلسوفان، کارگاه مدیریت درون فردی و برون فردی، کارگاه مدیریت محیط یادگیری و آموزش، کارگاه مدیریت حواس و جمع‌بندی الگوی مفهومی آموزش، آموزش معکوس کارگاه اجتماع نگری در آموزش: مبانی و راهکارها برگزار می‌شود.

843115

843117

843118

843119

843120

843124

843122

آخرین اخبار