برگزاری کارگاه ارتقای شایستگی‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

کارگاه ارتقای شایستگی‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد در روز پنجشنبه 29 آذرماه 1397 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در راستای اهداف بلندمدت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور ارتقای شایستگی‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی پیمانی جدید کارگاه ارتقای شایستگی‌های آموزشی ویژه اعضای هیئت‌علمی پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

این کارگاه‌ها در ابعاد مختلف ازجمله روانشناسی آموزش، جامعه‌شناسی آموزش، عصب‌شناسی آموزش، تدریس عملی، آزمون‌سازی و سایر ابعاد مجموعه‌ای 80 ساعته آماده‌شده است.

 اولین دوره این مجموعه با عنوان کارگاه آشنایی باسیاست‌ها و انتظارات دانشگاه با عناوینی همچون معرفی مرکز آموزش، یادگیری و سنجش دانشگاه و شرح فعالیت‌های این مرکز-تشریح آیین‌نامه‌های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی-شرح فعالیت‌های دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه در روز پنجشنبه 29 آذرماه 1397 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

841496

841497

آخرین اخبار