برگزاری کارگاههای آموزشی کارگاه آنالیز داده های RNA-Seq و Methyl-Seq با استفاده R و کارگاه آنالیز هایGWAS و Post-GWAS

ارسال شده در تاریخ :

کارگاه از روز دوشنبه مورخ 13 اسفند ماه 1397 لغایت پنج شنبه مورخ 16 اسفند ماه 1397 در سالن شورا کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است. تعداد شرکت کنندگان کارگاه 20 نفر بوده که شامل اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاههای کشور هستند. این کارگاه با حمایت گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد، بنیاد ملی نخبگان و همچنین انجمن علمی علوم دامی برگزار می شود. آقای دکتر مهیار حیدرپور از سال 1370 تا 1387 به عنوان عضو هیأت علمی گروه علوم دامی در دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند و اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا می باشند.

کارگاه از روز یکشنبه مورخ 19 اسفند ماه 1397 لغایت سه شنبه مورخ 21 اسفند ماه 1397 در سالن شورای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. تعداد شرکت کنندگان کارگاه 20 نفر بوده که شامل اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دانشگاه فردوسی مشهد و سایر دانشگاههای کشور خواهد بود. این کارگاه با حمایت گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد, بنیاد ملی نخبگان و همچنین انجمن علمی علوم دامی برگزار گردید.

841896

آخرین اخبار