برگزاری چهاردهمین نشست هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

      چهاردهمین نشست هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی ساعت 9 تا 12 روز شنبه مورخ 23 اسفند 1399 با حضور دکتر باقری (رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه)،  دکتر شریعتی نیاسر (رئیس کمیسیون دائمی)، دکتر کافی (رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیأت امنا)، دکتر میرزابزرگ (نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور)، مهندس رضایی (معاون مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه)، رؤسای مؤسسات عضو هیأت امنا، اعضای حقیقی هیأت امنا و سایر مدعوین جلسه بصورت حضوری- مجازی برگزار شد. در این جلسه مصوبات کمیسیون دائمی از قبیل: بررسی دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، بررسی گزارش حسابرسی سال 1398 دانشگاه فردوسی مشهد، اصلاح آیین نامه های استخدامی اعضای هیأت علمی و اعضای غیرهیأت علمی و مالی و معاملاتی، تعیین شهریه دانشجویان ورودی سال 1400، اصلاح ساختارسازمانی، دریافت وجه در ازای ارائه خدمات از دانشجویان، جابجایی اعتبارات، انتصاب اعضای هیأت علمی به پست های سازمانی مدیریتی ستاره دار، انتقال کارکنان، مجوز استخدام عضو هیأت علمی مربی در رشته هنر، مأموریت آموزشی اعضای هیأت علمی، اصلاح آیین نامه نحوه استفاده اعضای هیأت علمی از خانه های سازمانی، اصلاح دستورالعمل اجرایی ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی، تمدید مدت خدمت پیمانی اعضای هیأت علمی، تأسیس مرکز پژوهشی خراسان شناسی و سایر موارد پیشنهادی از سوی مؤسسات عضو هیأت امنا مطرح و پس از بحث و بررسی، در هر مورد تصمیم گیری شد.

99122403

99122404

99122405

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه