برگزاری چهاردهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

چهاردهمین  جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستورکار «ارائه موضوعات راهبردی دانشگاه» سه شنبه، 3 تیرماه با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه «موضوعات راهبردی دانشگاه» که از منابع متعددی همچون آرمان، انتظارات ذینفعان، اسناد فرادست و پایش محیطی دانشگاه بدست آمده اند مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر گردید در جلسه آینده خروجی مطالعات آینده پژوهی، پیشران های اثرگذار و آینده های ممکن مطرح گردد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه