برگزاری پنجمین جلسه انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

ارسال شده در تاریخ :

روز دوشنبه 22 آذر ماه جاری پنجمین جلسه از سلسه نشست های انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی با موضوع «چرایی و چگونگی آموزش ادبیات فارسی» با حضور دکتر محمود فتوحی رودمعجنی، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، و دکتر احسان قبول، رئیس کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و با حضور علاقه مندان این حوزه بصورت مجازی و از طریق ادبی کاکنت برگزار شد.

 ابتدا دکتر احسان قبول، ضمن تشکر از دکتر فتوحی، با برشمردن آثار ارزنده‌ای که وی در حوزه‌های مختلف ادبیات دارند، افزود: نگاه نو ایشان چه در سبک هندی، و چه در حوزه سبک شناسی و اخیرا در حوزه ادبیات شناسی بسیار تاثیرگذار و ارزشمند است و کتاب اخیر دکتر فتوحی با عنوان «درآمدی بر ادبیات شناسی» راهگشایی است برای اینکه جایگاهمان را بدانیم.

 در ادامه دکتر محمود فتوحی رودمعجنی، به این سوال که چرا باید ادبیات آموزش داده شود، پرداخت. وی افزود: این سوال خاستگاه های مختلف اقتصادی، سیاسی و ... دارد و برای پاسخ به آن باید خاستگاه و منظر را یافت و از آنجا که ادبیات بخش جداناپذیر از هر ملت است چراکه شیوه تفکر و زیست فردی و اجتماعی در شکل های ادبی ثبات می یابد. دکتر فتوحی با اشاره به اینکه آثار ادبی فارسی عالی ترین سطوح کاربرد زبان را در خود دارند و نمط عالی و موثر سخن هستند افزود: ادبیات به تعبیر بسیاری از زبان شناسان زبان به اضافه چیز دیگر است و این افزونه که بر ادبیات است شامل زبان شناسی و عناصر جمال شناسانه ، ذوق و تجربه و فرهنگ و گذشته است. وی با تاکید بر اینکه ادبیات قلمرو خلاقیت است، ادبیات را قلمروی برای تفکر انتقادی و به هم پیوستن گسست های اجتماعی دانست.

سپس دکتر فتوحی رشد و پرورش زبان، تقویت دانش شفاهی به مدد ادبیات، نظم دادن به دانش زبانی فرد، رشد و پرورش شخصیت، گشودگی شخصیتی و ... از اغراض آموزش ادبیات برشمرد. وی با تاکید بر اینکه ادبیات حامل ارزشهاست، آن را محملی برای پرورش خلاقیت فردی دانست و در ادامه در خصوص چگونگی آموزش ادبیات توضیحاتی را ارائه کرد. وی با اشاره به انواع مهارت های ادبی از جمله، مهارت خواندن، مهارت نوشتن، مهارت سبک شناسی، مهارت متن گشایی و سبک ورزی و ... بر لزوم آموزش این مهارت ها در کلاس به شاگردان تاکید کرد و آموزش را بر مبنای مهارت ادبی بسیار موثر دانست که برای دستیابی به این هدف باید با طرح پرسش های انگیزاننده توجه شاگردان را به این امر معطوف کرد.

وی با اشاره به اینکه امروزه روش های آموزش ادبیات با قرون قبل باید متفاوت باشد ابراز امیدواری کرد که از روش ها و ابرازهای نوین آموزشی استفاده کنیم چراکه روش های جدید می تواند خلاقیت را برانگیزاند و شاگردان می توانند مهارت های ادبی را در خود گسترش بدهند.

بخش پایانی این نشست پرسش و پاسخ بود که شرکت کنندگان سوالات خود را در این زمینه مطرح کردند و دکتر فتوحی رودمعجنی به آنها پاسخ داد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه