برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت‌امنا در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

پانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، پانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در تاریخ  6 دی‌ماه 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری و رئیس کمیسیون دائمی، دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دائمی، معاونان دانشگاه و سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.

در این نشست در خصوص موضوعاتی از قبیل: اصلاح تبصره 3 ماده 26 آیین‌نامه مالی و معاملاتی، دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع سالانه و پایه تشویقی به اعضای هیئت‌علمی، تعیین شهریه دانشجویان، واحد معادل آموزشی، انتصاب اعضای هیئت‌علمی پیمانی به پست‌های سازمانی ستاره‌دار، اصلاح جدول تبصره 3 ماده 59 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی، تمدید مدت خدمت اعضای هیئت‌علمی پیمانی، دوستاره شدن برخی از پست‌های سازمانی، اصلاح عنوان برخی از گروه‌های آموزشی، برگزاری همایش بین‌المللی، هزینه کرد مانده‌های سنواتی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین، مأمور به خدمت و انتقال اعضای غیر هیئت‌علمی و برخی موضوعات دیگر، بحث و بررسی و تصمیم‌گیری شد.

اعضای حاضر در این نشست:

دکتر شریعتی نیاسر- معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی

دکتر کافی – رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیسیون دائمی

دکتر کیوانفر- معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر بهرامی- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر پیش‌قدم – معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

نجاری مقدم- نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی

دکتر طهمورث پور – عضو حقیقی کمیسیون دائمی

دکتر آهنچیان- عضو حقیقی کمیسیون دائمی

دکتر لگزیان- عضو حقیقی کمیسیون دائمی

دکتر صادقی سمرجانی – رئیس دانشگاه نیشابور

دکتر فتحی نسری – رئیس دانشگاه تربت‌حیدریه

دکتر بهشتی – رئیس دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر نجاری – رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد

دکتر مودودی- مسئول راه‌اندازی مجتمع آموزش عالی تربت‌جام

دکتر معماریان خلیل‌آباد- رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر

محمد اسحاق شریفی – کارشناس مسئول دبیرخانه هیئت‌امنای دانشگاه فردوسی مشهد

 

841562

آخرین اخبار