ارسال شده در تاریخ :

همایش هم صدا با کودکان اتیسم
روز سه شنبه 24 فروردین به همت انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی و کلینیک
روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد در سالن اجتماعات دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
.


در این همایش که با هدف اطلاع رسانی و آگاه سازی پیرامون
اتیسم تشکیل شد، چهار تن از مادران کودکان اتسیتیک، نگرانی ها، دغدغه ها و تجارب
خود را از زندگی با این کودکان بیان کردند.


سپس دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی، دکتر شهربانو عالی
و دکتر سید محسن اصغری نکاح از اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مطالب تخصصی
درباره اتیسم و خانواده کودکان اتیستیک ارائه
کردند. همچنین دو نفر از مسؤولان مراکز و کلینیک های آموزشی و توانبخشی نیز به
بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود در ارتباط با این کودکان پرداختند.


مادران کودکان اتیستیک یکی از
مشکلات اساسی خود را چگونگی نگرش جامعه به کودک اتیستیک دانستند و بر لزوم اطلاع
رسانی در خصوص اتیسم تأکید کردند. آنان همچنین به برخی دیگر از مشکلات خود از جمله
قرار گرفتن این کودکان در شمار بیماران روانی در پرونده های بهزیستی، مشکل در استفاده
از مکان های عمومی مثل پارک ها و دیدگاه نادرستی که در قبال بی قراری این کودکان در محیط های نا آشنا وجود
دارد، همچنین هزینه های سنگین آموزش و
توانبخشی این کودکان که بیمه آن را پوشش نمی دهد، اشاره کردند.قرار دادن خط ویژه ای برای این
کودکان در فروشگاه ها و تأسیس پارک های ویژه و مراکز حرفه آموزی برای نوجوانان
اتیسم از جمله درخواست های مادران کودکان اتیستیک بود. همچنین بر این نکته تاکید
شد که توجه و رسیدگی به کودکان دارای اتیسم شدید نباید مانع از رسیدگی به دانش
آموزان اتیسم با عملکرد بالا که در مدارس عادی تحصیل می کنند، شود.


در پایان همایش، حاضران هم
پیمان شدند تا صدای کودکان اتیستیک و خانواده هایشان را به جامعه برسانند.


اتیسم، یکی از اختلالات رو به
افزایش دوره کودکی است که بر توانایی های تعاملی، ارتباطی، اجتماعی، زبان و بر
رفتارها و هیجان های کودک تأثیر شدید می گذارد و با تخریب عملکرد رشدی کودک در
حوزه های مختلف رشد همراه است و خانواده را درگیر می سازد و نیازمند درمان، آموزش
و توانبخشی طولانی مدت و استفاده از تخصص های مختلف است.

آخرین اخبار