برگزاری همایش انتخاب و کاربست‌ها در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به همت انجمن علمی روانشناسی دانشگاه فردوسی همایش
"انتخاب" با حضور پروفسور صاحبی، مدیر موسسه تئوری انتخاب و واقعیت
درمانی ایران برگزار شد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی، به همت انجمن
علمی روانشناسی دانشگاه فردوسی همایش "انتخاب" هفتم دی ماه سال جاری با
حضور پروفسور صاحبی، روانشناس بالینی، مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر و
مدیر موسسه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران،  در آمفی تئاتر پردیس
دانشگاه فردوسی برگزار شد.


در این همایش پروفسور صاحبی به تبیین تئوری انتخاب و کاربست
های آن پرداخت.


پروفسور صاحبی خاطر نشان کرد: تئوری انتخاب رنج بشر را کاهش
خواهد داد و این تئوری منادی مسئولیت پذیری است علاوه براین تئوری انتخاب نقش مهمی
را در ایجاد زندگی موثر و بدون اختلال ایفا می کند.


مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر تاکید کرد: تئوری
انتخاب در هر جا و مکانی که ارتباط معنا می یابد مطرح می گردد.


سپس پروفسور صاحبی به طور مبسوط به بیان کاربست‌های تئوری
انتخاب که عبارت اند از: مشاوره و روان درمانی، مشاوره مدیریت زندگی شخصی و سلامت،
روابط زناشویی، شرکت و ادارات، مدرسه، مربی گری زندگی (کوچینگ) و فرزند پروری
پرداخت.


وی تصریح کرد: که تئوری انتخاب به دنبال پیشگیری است و در واقع
چگونگی انتخاب را به ما می آموزد؛


مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر با تاکید بر این نکته
که عامل اصلی مشکلات رابطه ای، کنترل گری است، سه باور نادرست روان شناسی را در
مورد کنترل بیرونی، و سه موقعیت فرد در کنترل گری و آسیب های کنترل گری را تشریح
نمود. همچنین به پیامدهای عدم توانایی افراد در درک عشق و تعلق پرداخت.


درنهایت فعالان انجمن علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی از
حضور گرم و پرشور پروفسور در همایش تقدیر به عمل آوردند و قول برگزاری نشستی
دوباره را از ایشان گرفتند.


همایش انتخاب با جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان از پروفسور صاحبی
به کار خود پایان


داد.


16091

آخرین اخبار