برگزاری نشست مشترک مسئولین انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه و مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد همراه با 5 نفر از مسئولین انجمن از جمله دبیر کمیته نشریات/ مسئول مالی و روابط عمومی و مسئول اموراداری ... انجمن به دعوت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن بازدید از این مرکز  در جلسه مشترکی با رئیس و اعضای کمیته آموزش کتابخانه مرکزی شرکت کردند. هدف کتابخانه ازاین دعوت برقراری تعامل بیشتر با دانشجویان برای استفاده از ظرفیت انجمن های علمی بود. در این جلسه پس از گفتگو و اظهار نظر ظرفین توافق هایی صورت گرفت از آن جمله :

در کتابخانه فضایی برای نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص داده شود.(نشریاتی که با رویکرد پژوهشی منتشر می شوند)

آرشیوی از نشریات دانشجویی در کتابخانه نگهداری شود

تخصیص یک الی دو صفحه از کلیه نشریات دانشجویی برای اطلاع رسانی خدمات کتابخانه ای

برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک  با مدلی که مورد توافق طرفین باشد .

اختصاص لینکی از اخبار و اطلاعات دانشجویی در سایت کتابخانه مرکزی به اخبار و اطلاعات انجمن های علمی

840229

آخرین اخبار