ارسال شده در تاریخ :

به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری دانشکده
علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسان زیر مجموعه با  مدیریت کانون
پرورش فکری استان خراسان رضوی صبح امروز یکشنبه 7 آذر ماه 1395 با همراهی دکتر مرتضی
کرمی مدیرگروه علوم تربیتی و چند تن از اعضا هیات علمی این گروه ( آقای دکتر اصغری
نکاح، خانم دکتر جاویدی و دکتر سلطانی) در محل اتاق جلسات مجموعه کانون پرورش فکری
برگزار شد.


در ابتدای
جلسه دکتر مرتضی کرمی مدیر گروه علوم تربیتی این دانشکده به ضرورت تعامل و همکاری گروه
علوم تربیتی دانشگاه با کانون پرورش فکری کودکان پرداخت و سپس تیم شرکت کننده در جلسه
رو معرفی نمود.


در ادامه دکتر محقق ریس کانون پرورش فکری استان ضمن خوشامد گویی و اقدام
بجا در برپایی چنین نشست ارزشمند و پرباری، به معرفی مجموعه کانون در کشور و استان
و ظرفیتهای آن پرداخت.


دکتر محقق آمادگی خود و مجموعه کانون استان را برای بهری
گیری از توان و ظرفیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
اعلام نمود.


در این جلسه خانم دکتر جاویدی عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در
خصوص سیستم ارزیابی کانون و استفاده از ظرفیت کودکان پیشنهاداتی ارایه نمود و برای انتقال تجربیات خود و سایر همکاران اعلام
آمادگی کرد .


سپس دکتر اصغری
نکاح از تجربیات همکاری با کانون در سالیان گذشته گفت و اینکه به واسطه فرزندانشان
ارتباط نزدیکی با کانون داشته و دارند و از نقاط قوت و ضعف مجموعه به خوبی آشنا هستند،اظهار داشت :  برگزار ی این جلسه با این سطح رو نشان از عزم جدی دانشکده برای برقرای
تعامل سازنده است  که می تواند زمینه ساز حرکت های خوبی در آینده باشد.


خانم
دکتر سلطانی نیز در خصوص برنامه های کانون برای کودکان با شرایط خاص و همچنین استفاده
از ظرفیتهای طبیعت برای بروز خلاقیت نکاتی رو مطرح نمود.


سپس  دکتر مشهدی معاون  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن تشکر از دکتر
محقق و همکارنشان  به سیاست دانشگاه و دانشکده
به برقرای تعامل و همکاری دوجانبه با مجموعه های بیرونی اشاره کرد و آمادگی کامل
خود و مجموعه دانشکده رو برای فراهم نمودن بستر همکاری اعلام نمود.


در این
جلسه کارشناسان کانون نیز نکات ارزشمندی در خصوص سیستم ارزیابی و مسایل پژوهشی انجام
شده ارایه دادند. سید محمد بینش مسول
روابط عمومی دانشکده هم ضمن بر شمردن موارد متعدد همکاری ، به ضرورت نگاه کارشناسی
در این حوزه برای اثر بخشی بیشتر تاکید کرد.در پایان
غلامحسین نوعی مدیر دفتر ارتباط علمی دانشکده با جامعه ضمن سپاسگزاری از آقای دکتر
کرمی بابت هماهنگی جلسه و نگاه ارزشمند موجود در مجموعه مدیریت کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان استان به ماموریت اصلی دفتر ارتباط علمی دانشکده با جامعه اشاره نمودند
و آمادگی دانشکده را برای تنظیم و انعقاد تفاهم نامه عملیاتی در این حوزه را اعلام
نمود.


30597


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار