برگزاری نشست مدیران ادارات شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های منطقه 9 کشور در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد،  نشست مدیران ادارات شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های منطقه 9 کشور با حضور دکتر تقی زاده سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، ساجدی رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد همچنین مدیران اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری روز شنبه  16 شهریورماه 98 در محل اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد..

در این نشست پس از خیرمقدم ساجدی رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول دبیرخانه اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  منطقه9 همچنین سخنان دکتر تقی زاده سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری،  ضمن ارائه گزارش فعالیت‌ها و اقدامات ادارات شاهد دانشگاه‌های این منطقه، مشکلات و چالش‌های موجود  موردبررسی قرار گرفت و برنامه‌های ترم آتی موردبحث و بررسی قرار گرفت .

از مهم‌ترین مسائل موردبحث ضرورت حضور مؤثر جوانان خصوصاً فرزندان ایثارگران در گام دوم انقلاب و ارائه راهکارهایی  برای تشویق و ایجاد انگیزه در جوانان ، موردتوجه  و بررسی قرار داشت .

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه