برگزاری نشست مجازی کمیته هدایت و نظارت پروژه ملی اقتصاد مقاومتی ارتقا و تبدیل پنج دانشگاه و پنچ واحد پژوهشی برتر به تراز بین‌المللی وزارت عتف

ارسال شده در تاریخ :

شصت و یکمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه ملی اقتصاد مقاومتی «ارتقا و تبدیل پنج دانشگاه و پنچ واحد پژوهشی برتر به تراز بین‌المللی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه مورخ 29 شهریور1399 بصورت مجازی و با حضور دکتر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف، دکتر سالارآملی، قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل، دکتر میرزابزرگ رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه، دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر مهارتی مدیر برنامه بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه و دکتر مه پیکر نماینده دانشگاه در پروژه یادشده و سایر اعضای کمیته (جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه های تراز اول کشور) برگزار گردید.

در این نشست گزارشی از عملکرد دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های حضور در پروژه و همچنین جهت‌گیری جدید آموزشی و پژوهشی و روند ارتباطات بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های آتی با عنایت به شرایط شیوع ویروس کرونا و راهکارهای استقلال مالی و چگونگی کاهش میزان وابستگی به بودجه دولتی توسط دکتر مهارتی ارائه گردید. سپس توضیحات تکمیلی در خصوص سوالات و نظرات بیان شده توسط اعضای کمیته توسط دکتر کافی بیان گردید. در ادامه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی نیز به ارائه برنامه‌های خود پرداخت. شایان ذکر است دانشگاه فردوسی مشهد از سال 95 به عنوان یکی از دانشگاه‌های برگزیده کشور جهت ارتقاء به تراز بین‌المللی در پروژه مذکور به فعالیت پرداخته است

99070102

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه