برگزاری نشست سردبیران و کارشناسان نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، جلسه عمومی سردبیران و کارشناسان نشریات علمی دانشگاه با حضور دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر صابری مدیر نشر آثار علمی دانشگاه همچنین سردبیران و کارشناسان نشریات علمی دانشگاه و دست‌اندرکاران مرتبط با این حوزه از مرکز فاوا در تاریخ 15 اسفندماه 1397 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست درباره اهمیت ارتقای نشریات و لزوم حرکت سنجیده و همه‌جانبه به سمت اهداف بلندمدت دانشگاه در این عرصه مطالبی را ارائه نمود سپس دکتر صابری مدیر نشر دانشگاه درباره طرح ارتقاء نشریات، توضیحاتی برای حاضران ارائه کرد

در ادامه این نشست مهندس بابایی، سامانه جدید مدیریت نشریات متن‌باز دانشگاه OJS3 را معرفی کرد که این سامانه در فرایند همکاری‌های مرکز فاوا با PKP روزآمدسازی شده است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های کاربری OJS در خاورمیانه به 50 نشریه علمی دانشگاه خدمات ارائه می‌دهد و فرایند نشر آن‌ها را مدیریت می‌کند.

در بخش پایانی این نشست از تلاش‌های سردبیران و کارشناسان نشر و به‌ویژه از متصدیان دو عنوان نشریه راه‌یافته به‌نظام رتبه‌بندی Scopus و نیز دو نشریه راه‌یافته سال جاری به مجموعه نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقدیر به عمل آمد.

841871

آخرین اخبار