برگزاری نشست تخصصی کاوش در میراث ایران در دانشکده معماری و شهرسازی

ارسال شده در تاریخ :

نشست تخصصی با عنوان: کاوش در میراث ایران با حضور ایران شناس و باستان شناس ایتالیایی، پیرفرانچسکو کالیری روز پنجشنبه 1 اسفند 1398 به دعوت و میزبانی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این نشست اساتید و دانشجویان معماری، تاریخ، شهرسازی و باستان شناسی دانشگاه های خراسان رضوی و مسئولین و کارشناسان میراث فرهنگی حضور راشتند.

پروفسورکالیری، سخنان خود را با داستان آشنایی خود با ایران آغاز نمود و به تبیین ۱۵ سال کاوش و فعالیت باستان شناسانه اش در میراث باستانی ایران پرداخت.

استاد تمام دانشگاه بلونیا ایتالیا، به عنوان رئیس تیم مشترک ایتالیایی-ایرانی باستان شناسی در پارسه، به معرفی اجمالی فعالیت های حفاظتی و مرمتی این تیم اشاره نمود. تشریح الگوی معماری مسکونی در دوران پیش از اسلام و کاوش های اخیر محدوده تخت جمشید و الگوی شهرسازی در فیروزآباد، از جمله مسایل طرح شده در نشست تخصصی بودند.

همچنین ضرورت توجه به نگاه بین رشته ای و چند رشته ای برای شناخت و تحلیل روزآمد میراث باستانی ایران از جمله نتایج این نشست بود. با توجه به توضیحات رئیس انجمن ایران‌شناسان اروپا (۲۰۱۵-۲۰۲۰ ) و توضیح کاوش های انجام‌ شده و در حال انجام در استان فارس، ضرورت نگاه جدی تر به میراث خراسان بزرگ و امکان سنجی بررسی بیشتر مسایل این حوزه از جمله موضوعاتی بود که در پایان نشست توسط متخصصان مطرح شد .

98120302

98120303

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه