ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، نخستین نشست تخصصی مدیریت اسلامی در سال جاری با عنوان ظهور پارادایم دینی در ادبیات مدیریت جهان» توسط گروه پژوهشی مدیریت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه با حضور اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی و دانشجویان دکتری علاقه‌مند در فروردین ماه برگزار شد.

دکتر سعید مرتضوی، استاد برجسته‌ گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ضمن معرفی گروه پژوهشی مدیریت اسلامی به بیان اهداف و ضرورت برگزاری این جلسات در شرایط امروز و نیازهای جامعه به آن پرداخت.

سپس دکتر عابدی جعفری استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران به بیان موضوع و اهداف آن اشاره نمود و دکتر پویا پیرملکی دانش‌آموخته رشته مدیریت که علاوه بر رساله دکتری خودکارهای پژوهشی زیادی در حوزه مذکور انجام داده‌اند مسئله را تشریح نمود.

این نشست با پرسش و پاسخ پایان یافت

آخرین اخبار