برگزاری مسابقه دوی همگانی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به مناسبت
بزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقه دوی
همگانی ویژه دانشجویان پسر در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد از میدان علوم پردیس تا
مقابل دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد که در پایان نتایج زیر بدست
آمد.


نفر
اول : محمد حسین سمندری


نفر
دوم: سجاد حیدری


نفر
سوم: سیدمرتضی مطهری


ضمنا
از بین وززشکاران به ۵ نفر از شرکت کنندگانی که موفق شدند به خط پایان برسند نیز به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

آخرین اخبار