برگزاری مسابقات درون دانشگاهی تیراندازی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مسابقات درون دانشگاهی تیراندازی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد با تلاش مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه در سالن تیراندازی پردیس دانشگاه برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات که با رقابت ۳۰ تن از دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشده بود، خانم فاطمه گواهی از دانشکده علوم مقام اول و خانم مریم باقری از دانشکده علوم ورزشی مقام دوم و خانم کبری عزیزی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه مقام سوم این مسابقات را کسب نمودند.

841426

841427

841428

841429

آخرین اخبار