برگزاری مراسم نکوداشت خانم دکتر شهناز دانش

ارسال شده در تاریخ :

مراسم
نکوداشت خانم دکتر شهناز دانش در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد .


مراسم
نکوداشت خانم دکتر شهناز دانش رئیس سابق دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با حضور
آقای دکتر محمد کافی رئیس و جمعی از مسئولین دانشگاه و مجموعه اعضای هیئت علمی و
کارمندان دانشکده برگزار شد.


در این
مراسم که در روز سه شنبه 22 دیماه در محل دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار گردید،
ضمن تقدیر از زحمات و تلاش سرکار خانم دکتر دانش در طول بیش از ده سال در پست ریاست دانشکده ، در
مورد وضعیت آموزشی، پژوهشی، و اجرایی دانشکده در حال و آینده مباحثی از سوی رئیس دانشگاه مطرح شد.


در ادامه خانم دکتر دانش و آقای دکتر ناصری هر کدام جداگانه در
مورد وضعیت آموزشی، پژوهشی، و اجرایی دانشکده توضیحاتی برای حاضران بیان کردند.


پس از سخنان ایشان توسط دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از خانم دکتر دانش تقدیر به عمل آمد.


17029


17030


آخرین اخبار