ارسال شده در تاریخ :به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مراسم تقدیر از کارکنان دفتر نظارت و
ارزیابی آموزش عالی استان با حضور دکتر کافی، رئیس دانشگاه و دکتر حسین جعفری
ثانی، دبیر هیأت نظارت و آموزش عالی استان و کارکنان این هیأت روز سه شنبه، 7 مهر در
سالن شورای سازمان مرکزی برگزار شد.


دکتر
کافی در این نشست با اشاره به اینکه سیستم آموزشی کشور با توسعه بی رویه به یک
بیمار تبدیل شده است، گفت: کارکنان هیأت نظارت در طول سال های اخیر تلاش های زیادی
انجام داده اند که استان خراسان رضوی و دبیرخانه هیأت نظارت استانی عملکرد مناسبی
داشته باشد.


وی
با بیان اینکه گسترش آموزش عالی اگر براساس نیاز جامعه باشد، کار مفیدی است گفت:
در دوره مدیریت جدید حداقل استانداردها در تاسیس موسسات در نظر گرفته شده است و تا
کنون موسسه آموزش عالی جدیدی مجوز به دست نیاورده است.


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد گزارش هیأت نظارت آموزش عالی را در کیفیت موسسات مهم دانست و
یادآور شد: هیأت نظارت به دنبال همگرایی و عدم موازی کاری در دانشگاه های استان می
باشد.


دکتر
کافی همچنین با اشاره به تقویم سال گذشته هیأت گفت: در سال جدید سعی شود که نظارت
بر برخی موسسات که نرم استاندارد دارند، محدود شود و موسسات غیرمجاز نیز تعلیل و
یا در دیگر موسسات ادغام شوند.


در
ادامه دکتر حسین جعفری ثانی، دبیر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان با تشکر
از حمایت های دکتر کافی و تیم مدیریت جدید، اظهار کرد: هیأت نظارت با سابقه هفت
ساله در سال اخیر توانست بالاترین هیأت براساس رتبه بندی وزارت علوم باشد.


وی
با اعلام اینکه در سال گذشته چند زیرنظام به هیأت اضافه شده است، یادآور شد:
بسیاری از این بازدیدها به مرحله عمل تبدیل شده است و رشته هایی که کارایی نداشته
اند، تعطیل شده اند.


دکتر
جعفری ثانی با اشاره به تقویم بازدیدها در سال جدید، از بازدید دانشگاه اصفهان از
دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و اعلام کرد: راهبرد بیرونی سیستم؛ جلوگیری از توسعه
کمی دانشگاه ها است که باعث رضایت افراد جامعه از این برنامه نیز شده است.


13000


12096 \


12097


12098


13003


12099


آخرین اخبار