برگزاری مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی با حضور کوکب موسوی معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار خراسان رضوی، محمدرضا کلائی شهردار مشهد، دکتر محمد کافی رئیس و معاونین دانشگاه فردوسی مشهد روز 20 آذر 1398 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد کار خود را آغاز کرد.

98092025

98092026

98092027

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه