برگزاری مدرسه تابستانی سه روزه بین المللی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد به مدت سه روز میزبان بیش از 50 دانشجو و محقق از کشورهای مختلف جهان بود.

این رویداد که با هماهنگی معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، مدیریت همکاریهای بین اللمللی و همچنین انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد در شهریور ماه جاری برگزار شد،  توانست برنامه های متنوع پردیس گردی و مشهد گردی را برای این دانشجویان و محققان فراهم کند.

در افتتاحیه این مراسم دکتر منصور معتمدی مدیر فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خوشامد گویی از اثرات مثبت تقابل ارتباطات دانشجویان در سطوح بین المللی سخن گفت. دکتر مؤذن زاده رئیس اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد در مورد دانشگاه فردوسی مشهد و جایگاه ملی و بین المللی آن صحبت کرد و سپس به معرفی اداره دانشجویان بین المللی پرداخت.

لازم به ذکر است این دانشجویان قبل از سفر به دانشگاه فردوسی مشهد به شهرهای تهران، اصفهان نیز سفر داشتند.

840463

840464

آخرین اخبار