برگزاری مجموعه کارگاه‌ متابولیسم سیستم‌های آب شهری چارچوب، مدل‌سازی و کاربردها در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مجموعه کارگاه‌های متابولیسم سیستم‌های آب شهری چارچوب، مدل‌سازی و کاربردها به همت گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و توسط 3 تن از محققین ایرانی دانشگاه‌های انگلستان برگزار شد.

این کارگاهها که زمان برگزاری آن دو روز به طول انجامید مورد استقبال دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی واقع گردید.

_ کارگاه‌های:

1- متابولیسم آب شهری، چارچوب، مدل‌سازی و کاربردها

2- دوره مقدماتی معرفی و آموزش نرم‌افزار (water Met 2)، ابزاری جهت مدل‌سازی متابولیسم آب شهری

3- مدل‌سازی سیستم‌های توزیع آب جهت واسنجی بهینه، بازسازی و نوسازی، مدیریت نشت و برنامه‌ریزی پمپ‌ها

4 و 5 - معرفی و کاربرد نرم‌افزار GANet XL برای واسنجی بهینه، طراحی و بازسازی خطوط لوله سیستم‌های توزیع آب

توسط دکتر کورش بهزادیان، از دانشگاه لندن غرب (University Of West London)

_ مشارکت گروه داران در استراتژی‌های بازچرخانی آب شهری با استفاده از ابزار گزینه یاب آب شهری

توسط مهندس عطیه اردکانیان از دانشگاه کالج لندن (University College London. UCL)

_ ابزار زمان‌بندی پمپ‌ها برای سیستم‌های آبی

توسط دکتر راضیه فرمانی از دانشگاه اکس‌تر (University Of Exeter)

شایان‌ذکر است که برخی از این کارگاه‌ها به طریق ویدئو کنفرانس و برخی به شکل حضوری برگزار شد.

آخرین اخبار