برگزاری گردهمایی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، سیزدهمین گردهمایی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در تاریخ 7 اسفندماه سال 1397 در سالن شورای دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر حمیدرضا طاهری معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و رئیس دبیرخانه همچنین دکتر مهدی سهرابی، دبیر منطقه برگزار شد مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در خصوص تقویم ورزشی سال 98 که حکم کسب سهمیه ورود به پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور را دارد بحث و تبادل‌نظر شد.

آخرین اخبار