برگزاری سخنرانی عمومی درباره سبک زندگی سالم بر اساس آموزه های طب سنتی ایرانی

ارسال شده در تاریخ :

سخنرانی عمومی درباره سبک زندگی سالم بر اساس آموزه های طب سنتی ایرانی، توسط دکتر الهه دلشاد متخصص طب سنتی روز شنبه 11 آبان 1398 با حضور دانشجویان، اعضاء هیأت علمی و هیأت رئیسه دانشکده علوم ریاضی، با هدف پیشبرد آگاهی، در خصوص مزاج شناسی و شناخت بیشتر از  تدابیر غذایی و دارویی سالم و دستورات طب ایرانی برای داشتن یک زندگی سالم جسمی و روحی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

98081316

98081317

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه