برگزاری سخنرانی علمی آزمون‌های زبانی از اعتبار علمی تا اقتدار حکومتی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، جلسه سخنرانی هفتگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی حائری با سخنرانی محسن رودمعجنی دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد با حضور استادان و دانشجویان علاقه‌مند روز سه‌شنبه 21 اسفند 1397 در تالار اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست محسن رودمعجنی به تبیین اهمیت موضوع آزمون‌سازی در حوزه آموزش زبان ‌فارسی بر اساس معیارهای علمی پرداخت و  تجربیات خود از سفر مطالعاتی و تدریس زبان فارسی در دانشگاه استراسبورگ را ارائه کرد.

جلسه با گفتگوی استادان و دانشجویان حاضر در جلسه ادامه یافت و بر ضرورت توجه بیشتر به مقوله سنجش و اندازه‌گیری بر اساس الگوهای علمی تأکید شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه