برگزاری سخنرانی با عنوان شریعتی و پرسش‌های زمانه ما در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مراسم چهل و دومین سال درگذشت دکتر علی شریعتی استاد نامدار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد روز یک‌‌شنبه 2 تیرماه 1398 در تالار شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه‌ای خراسان، انجمن جامعه‌شناسی ایران شعبه خراسان و انجمن علوم‌سیاسی ایران شعبه خراسان با عنوان شریعتی و پرسش‌های زمانه ما برگزار شد، خانم دکتر سوسن شریعتی به تبیین آراء و اندیشه‌های دکتر شریعتی و نسبت آن با شرایط زمانه او و شرایط کنونی پرداخت و اظهار داشت: به گفته دکتر شریعتی، بدترین چیز دفاع بد است و ما دوستدار حمله خوب به شریعتی هستیم و به همین دلیل در بنیاد شریعتی مهم‌ترین کار، نقد و بررسی آرای اوست و تا کنون متفکران و منتقدان آثار او را به این بنیاد دعوت کرده ایم.

همچنین دکتر نجف‌زاده عضو هیئت‌علمی گروه علوم‌سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و نویسنده کتاب «جابه‌جایی دو انقلاب» به‌عنوان مدیر نشست پیرامون این موضوع مطالب خود را ارائه نمود و اظهار داشت: شگاه برگزار شد، اظهار کرد: همواره برخی از افراد بر این باور هستند که گفتمان شریعتی، گفتمان تاریخ است. باید بیان کرد که شخصیت‌های بزرگی درخصوص ویژگی‌های شصیتی شریعتی سخنان و البته نقدهای زیادی در راستای گفتمان‌سازی او داشته‌اند.

وی ادامه داد: در واقع گفتمان‌ها از سوی سخن ایجاد می‌شود و بر همین اساس است که او را می‌توان به این عنوان یاد کرد و می‌توان مدعی شد که فردی به اندازه شریعتی درخصوص ایران سخن تولید نکرده است.

این مراسم جلسه با پرسش و پاسخ میان سخنرانان و حاضران پایان یافت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه