برگزاری دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران روز چهارشنبه در تالار اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

این کنفرانس با خیر مقدم دکتر حسین انصاری معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز و سپس دکتر عباس مفیدی دبیر علمی این همایش در سخنانی اظهار نمود: در ابتدای قرن بیستم علم آب و هواشناسی بخاطر ماهیت به نسبت ایستای موضوعات مورد مطالعه و ناکارآمدی توسط برخی 'جوجه اردک زشت ' در قلمرو علوم جوی نامیده شد که بخاطراقبال کم محققان در کنج سرویسهای هواشناسی ملی روزگار می گذرانید.

دکتر عباس مفیدی افزود: این علم در حال حاضر به چنان قوی زیبائی مبدل شده که نه تنها حوزه علوم جوی بلکه بسیاری از حوزه های علمی دیگر را نیز عرصه جولان خود یافته است. میزان نیاز به این علم در جامعه کنونی و برای بشر امروزی به درجه ای رسیده که بدون اغراق مدعیان بی شماری در عرصه علوم پیدا کرده و به شکلی آشکار و در موارد بسیار از چارچوب رسمی و کلاسیک خود خارج شده است.

وی ادامه داد: به همین علت هم اکنون در سطح ملی بنا به مقتضیات روز و نیازهای در حال گسترشی که به این شاخه از علم وجود دارد علاوه بر پایگاه رسمی آکادمیک آن که همانا گروههای جغرافیای دانشگاههای کشور است این شاخه از علم توسط محققان و متخصصانی از گروهها و دانشکده های کشاورزی، منابع آب، مهندسی، علوم پایه، منابع طبیعی، محیط زیست و حتی دانشکده های پزشکی نیز به درجات مختلف بکارگرفته می شود.

دبیر علمی دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران در پایان سخنان خود اعلام نمود: ارائه جدیدترین کنفرانس ملی آب و هواشناسی در مشهد دستاوردهای پژوهشی و یافته های علمی در حوزه آب و هواشناسی ایران، بحث و تبادل نظر متخصصان در باره مسائل روز آب و هواشناسی کشور، بسترسازی برای تشکیل انجمن آب و هواشناسی ایران و ارائه آخرین دستاوردها درباره مهمترین چالش های محیطی ایران در حوزه آب و هواشناسی از محورهای مهم این کنفرانس ملی یکروزه در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد است.

در ادامه دکتر آذر زرین دبیر اجرایی این کنفرانس اظهار داشت: در بخش علمی 66 نفر از استادان و صاحبنظران سراسر کشور به عنوان کمیته علمی و داوران و حدود 40 نفر نیز صرفا به عنوان داور همکاری کردند.

دکتر آذر زرین افزود: از مجموع مقالات رسیده به دبیرخانه کنفرانس حدود 300 مقاله توسط داوران پذیرش شد که 55 مورد آنها پذیرفته شد که تعدادی به صورت سخنرانی و بقیه مقالات در قالب پوستر ارائه می شوند.

وی ادامه داد: 9 نفر از استادان برجسته ایران به عنوان سخنران کلیدی همایش دعوت شدند که در زمینه های مختلف علم آب و هواشناسی بطور ویژه سخنرانی خواهند کرد.

دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران گفت: در حاشیه این کنفرانس هفت کارگاه تخصصی در خصوص آموزشهای نظری و عملی در ارتباط با تکنیکها، نرم افزارها و مدلهای روز آب و هواشناسی برگزار می شود. از جمله این آموزشها نرم افزارهای بازسازی رخدادهای اقلیمی، روش الگوریتم سیال و آشنایی با ساختار مدلهای گردش کلی است.

لازم به ذکر است در این کنفرانس دو نشست تخصصی نیز برگزار گردید که نشست اول با موضوع اقلیم شناسی ایران و چالش ها بود و نشست دوم مربوط به ایران و چالش ها برگزار شد همچنین در این کنفرانس یک نشست ویژه هم اندیشی درباره انجمن آب و هواشناسی ایران (آسیب شناسی و ارائه راهکارها) نیز برگزار گردید.

در دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد  300مقاله به دبیرخانه این همایش ارائه شد که ازبین 55 مقاله پذیرفته شدو 12 مقاله به صورت سخنرانی ارائه گردید .

مقالات ارائه شده باموضوع تغییرات آب و هوایی در ایران، آب و هواشناسی کاربردی (کشاورزی، حمل و نقل، معماری، پزشکی، گردشگری) مدل سازی آب و هوا و هیدرواقلیم است.

840006_min

840002_min

840004_min

840005_min

آخرین اخبار