برگزاری دومین کارگاه آینده پژوهی در راستای تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

در راستای تدوین دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد و با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر آینده دانشگاه و پیشران های کلیدی، دومین کارگاه آینده پژوهی با حضور نمایندگان دانشجویان (انجمن علمی، شورای صنفی و انجمن اسلامی) در روز پنجشنبه 19 دیماه 1398 برگزار گردید.

در ابتدای کارگاه دکتر مهارتی، دبیر شورای راهبردی دانشگاه پس از خوش آمدگویی، توضیحاتی را در خصوص مدل دومین برنامه راهبردی و جایگاه آینده پژوهی در مدل ارائه دادند. در ادامه توضیحاتی توسط آقای دکتر خوراکیان، عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی و عضو دبیرخانه تدوین دومین برنامه راهبردی در خصوص آینده پژوهی، پیشران های کلیدی و سناریونویسی ارائه داند و دانشجویان در قالب 5 گروه پس از احصای عوامل اثرگذار برآینده دانشگاه، این عوامل را امتیازدهی نمودند.

98102503.JPG

98102504.JPG

98102505.JPG

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه