برگزاری دومین سمینار آموزش آمار در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دومین سمینار آموزش آمار، در روزهای هشتم و نهم آبان 1398 توسط گروه آمار با سخنرانی دکتر عبدالحمید رضائی رکن آبادی، دبیر سمینار و با حضور دکتر رضا پیش قدم معاون آموزشی و دکتر محمد صال مصلحیان مدیر پژوهشی دانشگاه در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در افتتاحیه این سمینار مراسم نکوداشت دکتر حسنعلی آذرنوش، استاد پیشکسوت گروه آمار  دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید، که قبل از تقدیر از زحمات ایشان، سخنرانی و نقل خاطراتی، توسط اساتید آماری دانشگاه های مختلف کشور ازجمله دکتر محمدزاده از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر طاهری از دانشگاه تهران، دکتر دولتی از دانشگاه یزد در سمت رئیس کمیته برنامه ریزی آمار کشور،  دکتر خنجری از دانشگاه بیرجند، همچنین  دکتر امینی و دیگر اعضای هیات علمی  دانشکده ریاضی در وصف خصال و سجایای نیکوی آقای دکتر آذر نوش، ایراد شد.

در پایان نکوداشت دکتر آذرنوش، هدایایی از طرف مدیریت دانشکده، دبیرسمینار و  قطب علمی آمار کشور، به رسم یادبود به ایشان تقدیم شد.

در ادامه سمینار صبح  و بعد ازظهر مقالات پذیرفته شده ارایه گردید.

در روز پایانی سمینار  میز گردی با مدیریت دکتر مجید میرزا وزیری با حضور دکتر رجالی از دانشگاه  صنعتی اصفهان، دکتر محمد پور از دانشگاه  امیرکبیر، چند تن از اساتید دانشگاه های کشور و همچنین مولفین کتب ریاضی دبیرستان و حدود 40 نفر از دبیران ریاضی استان،  در مورد چالش های اموزش آمار، در دوره متوسطه برگزار شد.

98081302

98081303

98081304

98081305

98081306

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه