برگزاری دومین دوره الگوی مفهومی آموزش

ارسال شده در تاریخ :

دومین کارگاه آموزشی الگوی مفهومی آموزش ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه مشهد، توسط معاونت آموزشی دانشگاه با هدف آشنایی با الگوی مفهومی آموزش، تعاریف آموزش در مقاطع تحصیلی و هدف از آموزش در هر مقطع در روز پنجشنبه 18 مهر 1398 از ساعت 8 الی 18 برگزار گردید.

در این کارگاه به ترتیب دکتر رضا پیش قدم، دکتر ایمان الله بیگدلی، دکتر مرتضی کرمی، دکتر حسین اکبری، دکتر محمود رضا قربان صباغ و دکتر علیرضا سلیمی با موضوعات معرفی الگوی مفهومی آموزش ومدیرت حواس، مدیریت درون فردی و برون فردی، تفکر خلاق، تفکر سیستمی،تفکر انتقادی و تفکر آینده نگر سخنرانی کردند.

98071902

98071903

98071904

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه