برگزاری دوره پسادکتری محقق صنایع غذائی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، با ابلاغ قرارداد پژوهشی برگزاری دوره پسادکتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم و صنایع غذائی دانشکده کشاورزی و خانم دکتر فخری شهیدی، عضو هیات علمی گروه مذکور، به عنوان استاد راهنما و مجری این دوره میزبان دکتر نسرین فیاض (پژوهشگر پذیرش شده از محل طرح های برون دانشگاهی) خواهند بود.

عنوان پژوهش و تحقیق مصوب این دوره  پسا دکتری، “بهینه سازی آغازگر ماست به منظور جلوگیری از رشد میکرو اورگانسیم های عامل فساد و بیماری زا" می باشد که در مدت حضور ایشان در دانشکده کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد.

ksh987876554

خانم دکتر نسرین فیاض

 

آخرین اخبار