برگزاری جلسه کمیته آموزش استان در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه کمیته آموزش استان در دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، جلسه کمیته آموزش استان در دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان با حضور نمایندگانی از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی، دانشگاه پیام نور استان، دانشگاه فرهنگیان، سازمان جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان خراسان رضوی در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر بهاری دبیر کمیسیون آموزش استان خراسان رضوی و رئیس کمیته مذکور ضمن خیرمقدم به اعضاء موضوعاتی در خصوص آمایش آموزش عالی استان مطرح و اشاره کرد که در آمایش‌های قبلی اهداف موردنظر استان تحقق‌نیافته است.

در این جلسه دکتر اکبر حیدری عضو هیئت‌علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد، گزارش مختصری از آمایش آموزش عالی در دانشگاه‌های هیئت‌امنای دانشگاه فردوسی مشهد ارائه کرد و سپس اعضا در خصوص نقاط ضعف و قوت گزارش ارائه‌شده نقطه نظرات خود را مطرح کرد.

جعفریان راد معاون دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری استان، ضمن اشاره به وضعیت گزارش آمایش‌های قبلی بر ضمانت اجرائی هرکدام اشاره و بر جلوگیری از دوباره‌کاری و موازی کاری در این خصوص تأکید کرد.

آقای آسیائی نماینده استانداری به چرائی عدم اجرای آمایش آموزش عالی انجام‌شده در سال 92 توسط جهاد دانشگاهی اشاره و خواستار آن شد که آمایش استان به‌صورت کلی انجام شود و از برنامه‌های جزیره-ای خودداری شود. ایشان در خصوص اعتبارهای تخصیص‌یافته برای این برنامه توضیحاتی دادند و مقرر شد در جلسه آتی هر یک از نمایندگان آموزش عالی استان پیشنهادها و راهکارهای خود را برای چگونگی پیشبرد آمایش آموزش عالی استان ارائه دهند.

آخرین اخبار