ارسال شده در تاریخ :

جلسه ای با موضوع "رویت پذیری اعضای هیات علمی در
پایگاههای استنادی"در روز سه شنبه 12 ابان ماه 1394 در ساعت 12 الی 13 با حضور خانم دکتر زهره عباسی
رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور اعضای هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه برگزار شد.


در این جلسه خانم دکتر عباسی توضیحاتی در خصوص چگونگی
نمایه سازی انتشارات اعضای هیات علمی در پایگاهها و سرویس هایی همچون
ORCID و
شبکه های اجتماعی حرفه ای ارائه نمود که مورد استقبال شرکت کنندگان در جلسه قرار
گرفت
.

آخرین اخبار